Kategoriler
Genel Günlük

Tasarım Harikası Derken?

Allah ‘ın selâmı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Tasarım harikası beyaz eşyalar kime göre, neye göre tasarım harikası?

Beyaz eşyalar tasarlanırken her ülkenin kültürü, alışkanlıkları, yaşam koşulları yani hayat standartları göz önüne alınıyor mu bilmiyorum. Ayrıca bizim için konuşursak, Türkiye’de satılan beyaz eşyaları, uluslararası firmalar için, Türk endüstriyel tasarımcıların tasarladıklarından da emin değilim. Bununla birlikte, Türk endüstriyel tasarımcıların da batıdan esinlendiklerinden hiç şüphem yok.

beyaz esya

 

Ne kadar batılılaşsak da geçmişten gelen bir kültürümüz var. Kendimize has bir tarzımız var. Belirli ortalama bir hayat standardımız var. Bizde hala doğu kültürü var. Fakat aldığımız eşya batılı. Dolayısıyla bize pek de uymuyor.

buzdolabı

Bunların yanı sıra, tasarım harikası olduğunu düşündükleri beyaz eşyaları tasarlayan endüstriyel tasarımcılara, tasarladıklarını en az bir yıl kullandırtmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü pek de kullanışlı değil. Bilhassa buzdolapları için bu böyle. Eğer kendileri kullanırsa belki kötü taraflarını görüp buna göre iyileştirme yapabilirler.

Allah ‘a emanet olunuz.
Selâm, dua ve muhabbetle.

Kategoriler
Günlük Manevi İlaçlar

Yeni Hicrî Yıl Yaklaşırken

Allah ‘ın selâmı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Yeni hicrî yıl yaklaşırken bu yeni yılı nasıl karşılamamız gerektiği üzerine ufak bir hadis araştırması yaptım. Bulduğum yaygın hadislere göre şunları yapabiliriz:

1- Zilhicce ‘nin son günüve Muharrem ‘in ilk günü oruç tutmak [50 senelik günahlar kefâret edilir + 30 günlük oruç sevabı]

2- Aşura gününde ve o günden ya bir gün önce ya da bir gün sonra oruç tutmak [geçmiş senenin günahları affedilir + 60 günlük oruç sevabı]

3- Perşembe, cum’a ve cumartesi günü oruç tutmak [her gün için 900 senelik ibadet sevabı verilir + 90 günlük oruç sevabı ]

4- Eyyam-ı biyd oruçlarını da ekleyebilirsiniz [Eyyam-ı biyd + 90 günlük oruç sevabı]

“Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah’a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur.” (Riyazü’s-Sâlihin, II, 504)

“Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah ’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, Ebu Davud)

“Ramazan’dan sonra en üstün oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlarından sonra en değerli ve üstün namaz gece yarısında kılınan (teheccüd) namazıdır.” (Ebu Hureyre (r.a.), Müslim)

“Haram aylardan herhangi birisinin bir gününü oruçlu geçirmek, başka bir ayın otuz gününü oruçla geçirmekten daha efdal ve üstündür. Ramazan ayının bir gününün orucu, haram ayların otuz gününün orucundan daha efdaldir.” (İhya-ı Ulum’id-Din – İmam-ı Gazalî)

“Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Tealâ ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin – Abdülkadir Geylanî k.s.)

“Aşura günü orucunu tutun, fakat -Aşure gününden bir gün önce veya bir gün sonra da (9-10, veya 10-11. günü) oruç tutmak suretiyle- Yahudilere muhalefet edin” (İbn Abbas / Ahmed b. Hanbel / bk. İbn Hacer, 4/245)

“Aşûra gününde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir.”(Riyâzü’s-Salihin, II, 509)

“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.” (Enes r.a.)

“Resulullah buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani)

“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün (oruç sevabı) vardır.” (Gunyet’üt Talibin – Abdülkadir Geylanî k.s.)

“Kim, muharrem ayından bir gün oruç tutarsa, o ayda tuttuğu her gününe karşılık o kimse için otuz sevap vardır.” (Abbas, İmam Suyuti)

Selâm, duâ ve muhabbetle,

Allah ‘a emanet olunuz.

Kategoriler
Günlük

Safları Sıkı Tutma Yöntemi – 2

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Geçenlerde safları sıkı tutma üzerine bir yazı yazmıştım. Bu yöntem kişinin bulunduğu saf için geçerliydi. Fakat bir öndeki saftaki boşluğu doldurmaya yönelik değildi. Bu sefer aklıma başka bir fikir geldi.

Fikrimi yeterince olgunlaştıramadım aslında. Üzerinde biraz daha düşünmek gerek. Uygulama olarak ilki kadar pratik ve ucuz değil. Ben yine de sizinle paylaşayım istedim. Belki zihninizde bir ampul yanar. Buradaki asıl maksadım zaten sizi düşünmeye sevk etmek 🙂

Yesilden kirmiziya camii halisi

Camii halılarının renkleri en ön safından arkaya doğru yeşil, sarı ve kırmızı olacak. Renklerin anlamı şu; yeşil en çok sevap alınan, sarı biraz daha az ve kırmızı da artık “biraz daha erken gel hacı!” der gibi. Camiinin girişine de bilgilendirici renkli bir poster asılır. Evet kabul ediyorum biraz çocukça, biraz oyun gibi. Hatta bu yüzden bu fikrin daha uygulaması kolay bir hali yazın Kur’an kurslarında uygulanırsa çocuklara bu hassasiyet aşılanmış olur. 😛 🙂

Aklıma başka fikirler de geliyor aslında. Mesela ön saflara doğru halıların kokusu daha da güzel olsa nasıl olurdu? Açıkçası benim için bir cazibesi olurdu 🙂 Ya da bir öndeki safın ayak basılan yerine x2 falan yazsak? 🙂 Çünkü sevaplar imamın arkasından doğru bir sağa bir sola olarak yayılıyor ya, heh işte bir öndeki safa geçmek (eğer saf uzunsa) bayağı avantajlı 🙂

Ne buuu? Akademisyen kafası…

Selâm, duâ ve muhabbetle,
Allah ‘a emanet olunuz.