Dualar

 

Merhum Halil Necati COŞAN Dedemizin Merhum Mahmud Es’ad COŞAN (Rh.a.) Hocamız ‘a Duâ Tavsiyesi

Merhum Halil Necati COŞAN dedemiz, merhum Mahmud Es’ad COŞAN (Rh.a.) Hocamız ‘a fakülteye giderken 10 defa Al-i İmran Sûresi 8. ayeti okumasını tavsiye etmiş.

Okunuşu: Rabbena la tuziğ kulubena be’da izhedeytena veheblena minledünke rahme inneke entel vehhab.

Anlamı: (Onlar derler ki:) “Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi (haktan) çevirme! Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın.”

 

Sınav Duâsı (Merhum Necati COŞAN dedemiz tavsiye etmiştir.):

“Tehassantü bizil mülkü ve’l melekutu ve a’tasamtü bizil izzeti ve’l azameti ve’l kibriya-i ve’l ceberuti ve tevekkeltu alel hayyillezi layenamu vela yemutu.

Subbuhûn kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi verruh.

Allahu Rabbi lâ şerike leh.”

“Varlığının sebebini Allah (c.c.) ‘a itaat ederek haklı hale getir ve gereğini yap.”

 

Sınav için Okunacak Duâlar

  • İmtihandan en az bir hafta önce yedi defa Al-i İmran Sûresi 154. ayeti 7 defa okunur.
  • İmtihan gecesi hacet namazı kılınır ve hacet duâsı yapılır. Kenzül Arş duâsı teheccüdde okunur ve duâ edilir. 70 defa “Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen” denir.
  • İmtihan sabahı aç karnına 41 kuru üzüme Taha Sûresi 24 ve 25. ayetler okunup üflenir. İbrahim Sûresi 1-4. ayetleri okunup suya üflenir.
  • İmtihana girerken “Rabbi edhılnî mudhale sıdkîn ve ahricnî muhrace sıdkîn vec’al-li min ledûnke sultanen-nasîrâ” denir. Yusuf Sûresi  21. ayeti(nin bir kısmı – “… vallahu ğalibun âlâ emrihi…”) 71 kere okunur.
  • İmtihana oturunca Taha Sûresi 24-28. ayetleri okunur.
  • İmtihanda kalem ele alınınca “Ya Hayyu ya Kayyûm bi rahmetike esteğisû” duâsı okunur. İnşirah Sûresi okunur.

 

Diğer Duâlar

Özellikle sınavdan önce 50 besmele çekiniz.

1 defa Haşr Suresi’nin 22-24. ayetlerini okuyunuz:
Okunuşu: Huvalla hullezi…

Çokça tekrarlayınız (Tam sayısını bilmiyorum):
Okunuşu: Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr

7 defa Taha Suresi ‘nin 25-28. ayetlerini okuyunuz:
Okunuşu: Rabbişrahli sadri. Ve yessirli emri. Vehlul ugdeten min lisani. Yefgahu kavli.

7 defa En’am Suresi’nin 127. ayetini okuyunuz:
Okunuşu: Lehum dârus selâmi inde rabbihim ve huve veliyyuhum bimâ kânû ya’melûn.
Anlamı: O (öğüt alıp yerine getire)nlere, Rableri katında ‘selam’ (denen cennet) yurdu vardır. O, yapmakta oldukları (hayırlı işleri)nden dolayı onların dostudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir